Informaţii legale

Site-ul franceguide.com conţine linkuri către alte site-uri de internet care aparţin societăţilor partenere ale GIE ATOUT FRANCE. Ofertele turistice care se regăsesc aici le aparţin în exclusivitate şi sunt responsabilitatea acestor societăţi partenere, care dispun de autorizaţiile de comercializare conform legii din 13 iulie 1992 sau de licenţe de agenţii de voiaj. ATOUT FRANCE nu poate fi considerată, în niciun caz şi sub nicio formă, agenţie de voiaj. Partenerii ATOUT FRANCE la care se face referire, profesionişti din turism, sunt unicii responsabili de legalitatea, veridicitatea, caracterul complet şi actualizarea informaţiilor despre produsele lor. Pentru acest motiv, ATOUT FRANCE nu trebuie considerată responsabilă. Ca urmare, dacă doriţi informaţii, dacă aveţi reclamaţii privind aceste oferte sau aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, în virtutea legii 78-17 din 6 ianuarie 1978, denumită „Legea Informaticii şi a Libertăţilor”, vă rugăm să vă adresaţi direct vânzătorului relevant, precizând datele de referinţă ale produsului sau serviciului.